Årsmøte 2018

Styret inviterer alle medlemmer til årsmøte.

Årsmøte vil bli avholdt tirsdag 20. mars kl 18:00 på Alfheim stadion, inngang nord 2.etg.
Kaffe og lett servering.

Årsmøtedokumenter:

Saksliste årsmøte
Regnskap 2017
Årsmelding 2017
Organisasjonsplan 2018

Saksdokumenter vil bli lagt ut på denne siden en uke før årsmøte, men revisorrapport, budsjett, samt valgkomiteens innstilling vil bli lagt fram på årsmøtet.