Årsmøtet 2016: Her er klubbens nye styre

Arild Hausberg ble gjenvalgt som styreleder på årsmøtet i Tromsø Ishockeyklubb.

Årsmøtet ble avholdt på det gamle TIL-huset 27.april, samme sted som Tromsø Ishockeyklubb ble stiftet i 2004.

I alt 27 stemmeberettigede møtte opp.

Les årsmøteprotokollen her.

Resultat- og balanserapport 2015

Revisorrapport

Her er det nye styret:

Arild Hausberg, leder (gjenvalgt for to år)

Kari Lydersen, nestleder (ikke på valg)

Espen Igesund, styremedlem (ikke på valg)

Thor Harald Henriksen, styremedlem (ikke på valg)

Sigrunn Eriksen, styremedlem (gjenvalgt for ett år)

Hugo Jakobsen, styremedlem (ny, valgt for to år)

Henrik Lykke Joakimsen, varastyremedlem (ny, valgt for ett år)

Johnny Ternlid, varastyremedlem (gjenvalgt for ett år)

Vi takker avtroppende styremedlem Odd Christian Hermandsen og varamedlem John Harald Johnsen for innsatsen!