Endring i treningsavgiften

Som et ledd i arbeidet med å sikre Tromsø Ishockeyklubb en trygg og solid økonomi, har styret besluttet å endre satsene på treningsavgiften for 2016. Faktura for vårsemesteret vil snart bli sendt ut.

Det er ingen hemmelighet at TIHK er en liten klubb med stram økonomi. Årets budsjett er på rundt 2,6 millioner kroner. En betydelig del av våre utgifter går til leie av Tromsø Ishall, først og fremst til klubbens eldste spillere.

Tromsø Ishockeyklubb er avhengig av å øke rekrutteringen. I dette arbeidet har Skøyte- og hockeyskolen en nøkkelrolle. I 2016-budsjettet har vi lagt inn en målsetning om å øke antall medlemmer fra 270 til 320. Det er en ambisiøs målsetning. For å få dette til, har vi prøvd å holde treningsavgiften for de minste så lav som mulig.

Styret har også vedtatt å holde studentprisen lav, i et forsøk på å sikre – og forhåpentligvis øke – rekrutteringen til dame- og herrelaget.

Klubben har en ambisjon om at aldersbestemte lag fra U10 til U16 skal delta i seriespill. Vi ønsker også å bygge kompetansen både på trener-, dommer- og materialforvaltersiden.

Styret foreslo i utgangspunktet å øke treningsavgiftene til 2500 kroner i halvåret for voksne spillere. Vi har fått reaksjoner på at denne økningen ble for voldsom, og har besluttet at ny sats settes til 2000 kroner i semesteret. Samtidig har vi økt avgiften for studenter, som lenge har vært satt kunstig lavt uten ønsket effekt på rekrutteringen.

Her er de nye treningsavgift-satsene (per halvår):

 • Barn født før 2007: 1 000 kr.
 • 2005-2004: 1500 kr.
 • 2003- 1998: 1800 kr.
 • 1999 og eldre: 2000 kr.
 • Studenter: 1000 kr.

I tillegg har styret vedtatt nye retningslinjer for sponsor- og dugnadsmidler:

 • All sponsing skal koordineres gjennom styret
 • Dersom lag ordner egne sponsoravtaler skal 20 prosent av inntektene gå til klubben, resten beholder laget
 • Lag som jobber dugnad beholder egne inntekter
 • På kampdag vil lag få tilbud om kafedrift – de beholder overskuddet
 • Billettinntekter går til laget som spiller
 • Vi ønsker også å få på plass et bedre system rundt dugnader, slik at belastningen blir jevnere fordelt på alle foreldre, spillere og frivillige i klubben