Info fra styret

Bare litt info fra styret siden det er litt «mellombare» tilstander nå mhp utvalg-sammensetting etter årsmøtet:

  • Ting er nå kommet i det store og hele på plass. Styret har oppnevnt våre kandidater til alle utvalg, f.eks er Ingvild Grunnvåg ny i Sport.
  • Alle utvalg har nå fått beskjed om å møtes i nærmeste framtid, sette opp aktivitetsplan, og utføre det som haster mest først (f.eks Sport som må avklare og melde på lag til serier til høsten).
  • Noen utvalg mangler representanter, og der vil vi setter vi inn et søk i klubben snøggast råd. Folk må ikke være beskjeden når vi ber om å stille opp her & der.
  • Ellers vil som dere vet, den gode nyheten være nytt vant, pluss andre småutbedringer – alt ila sommeren. Ulempen er stor usikkerhet mhp klar is igjen. Vi er lovd slutten av august, men ting kan som kjent skje… Drift v/Carite vil informere etter som dette blir mer klart.
  • Jeg ber også om at Sport informerer til alle (hele klubben) i vår – når ting er avklart mhp høstens aktiviteter.
  • Hold deg oppdatert på hjemmesiden!

Mvh Arild H., styrets leder