Info om betaling av faktura

Flere vil i juni motta faktura på treningsavgift første halvår. Samtidig vil det bli sendt ut krav til enkelte for deltakelse på hockeyturneringer som ennå ikke er betalt.

Dette gjelder først og fremst barn og ungdom født mellom 2008 og 1999. Fakturaen vil bli sendt ut på vanlig måte per e-post.

Har du problemer med å betale hele beløpet akkurat nå, kan du gjøre en avtale direkte med ØkoNett AS om delbetaling.

Hilsen styret