Aktuelt

Infomøte om spillemidler

10. september inviterer Troms fylkeskommune til et informasjonsmøte for tromsøidretten om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet spillemidlene som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i fylket, samt kulturbygg. I tillegg fordeles fylkeskommunale og statlige midler til fysisk aktivitet og friluftsliv.

Møtet i Tromsø finner sted torsdag 10.september kl.18.00-21.30 i Fylkestingsalen 2.etg i Fylkeshuset.