Medlemsskap og treningsavgift

For å spille ishockey i Tromsø Ishockeyklubb må man være medlem og det er en forutsetning at man har betalt de nødvendige avgifter til klubben.

Aktive spillere må i tillegg betale aktivitetsavgift. Medlems- og aktivitetsavgift er nødvendig for å drifte klubben. Inntektene går blant annet med til å dekke nødvendig utstyr, påmeldingsavgifter, reisekostnader, dommere, treningsutgifter, isleie, etc. Det er mulig å avtale gratis treninger (maks tre) før man bestemmer seg. Dette gjøres med trener.

Meld dere inn klubben via Min Idrett

Ta kontakt med lagleder for respektivt lag å bli ført opp på riktig lag.

Medlemskontingenter per år:
Medlemsavgift er 300kr. Familiemedlemskap er 500kr uansett ant. familiemedlemmer( foreldre+ barn). 2% av medlemskontingenten går til inkluderingsfondet.

Treningsavgift pr semester gjeldende for 2020/2021:

  • Get Skøyte og Hockeyskole: 800 kr
  • U8, U9, U10, U11: 1 500 kr
  • U12, U13: 2 000 kr
  • U14, U15, U16, JU17, U18: 2 300  kr
  • U20 og eldre: 2 500 kr
  • Studenter (ved fremvist studentbevis): 1 500 kr
  • HFO: 500 kr pr semester

Søskenrabatt
Klubben tilbyr søskenrabatt for spillere under 18 år. Eldste spiller betaler full aktivitetsavgift, mens søsken betaler halv aktivitetsavgift. Alle betaler full medlemsavgift (kontingent).

Medlemskap og treningsavgift skal betales innen forfall. Betales ikke avgiftene vil dette resultere i treningsnekt på is.

Fakturering
Faktura på treningsavgift skjer via minidrett 1. september og 1. februar.
Faktura på medlemskap skjer via minidrett 1. gang i året (januar).

Klubben registrerer og fakturerer fortløpende ved nyregistreringer.

Studenter: Studentbevis må vær sendt inn før fakturerings datoene ovenfor for å motta rabatten.

Utmelding/oppsigelse av medlemskap eller spørsmål:

Medlemmer er selv ansvarlig for å melde seg ut av klubben via Min Idrett om man ønsker å avslutte medlemskapet. I tillegg ønskes det skriftlig utmelding/oppsigelse  sendt til adm@tromsohockey.com.

Frister for utmelding er: 1. september i høstsesongen og før 1. februar i vårsesongen. Uten skriftlig oppsigelse vil man bli fakturert for hele semesteret.

Forpliktelser
Som medlem av Tromsø Ishockeyklubb er spilleren forpliktet å følge de regler og retningslinjer som klubben vedtar.

Vi ønsker alle nye spillere velkommen til Tromsø Ishockeyklubb!