Aktuelt

Nå kan du søke Idrettsstipend 2016

Troms fylkeskommune deler hvert år ut idrettsstipend til idretts- og skyttertalenter i Troms. Det er i 2016 satt av kr. 90 000,- til idrettsstipendene. Hvert stipend er på kr. 15 000 kroner.

Stipendet gis til yngre utøvere i etableringsfasen som holder et nivå som gjør at de må ut av fylket/landsdelen for å konkurrere. Utøveren må representere et idrettslag eller et skytterlag i Troms. Utøveren må kunne vise til regionale og/eller nasjonale plasseringer innen sin idrett.

Saksgangen er som følger:

  • Idrettslag/skytterlag sender inn forslag på aktuelle kandidater til den aktuelle særkrets/skyttersamlag innen oppsatt frist: 30.oktober 2016.
  • Særkrets/skyttersamlag sender så inn en rangert liste over de innsendte kandidatene til Troms fylkeskommune innen oppsatt frist: 4. November 2016.
  • Fylkesråden for kultur og næring foretar endelig beslutning om tildeling av idrettsstipend det enkelte år.
  • De som blir innstilt til stipendet, vil bli kontaktet av fylkeskommunen. Idrettsstipendet vil deles ut i Fylkestinget i uke 50 i 2014.

Les mer om retningslinjene for idrettsstipendet her.

Her kan du laste ned søknadsskjema.