Aktuelt

NIF-støtte til aktivitet for flyktninger

Norsk idrett er ikke uberørt over dagens situasjon for tusenvis av mennesker som har kommet som flyktninger til Norge. Idrettslag rundt om i Norge kan gjøre en forskjell for dem som kommer gjennom å invitere til idrettsaktivitet.

Nå kan idrettslag over hele Norge søke om midler inntil 25.000 kroner for å invitere til organisert aktivitet i idrettslag for bosatte flyktninger eller på mottak. Totalt skal 700.000 kroner deles ut til formålet.

Les mer om ordningen på: https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering-i-idrettslag/nifs-flyktningfond/

Mvh NIF Informasjon