Ny organisering av klubben

Arild
Styreleder Arild Hausberg har tro på den nye utvalgsmodellen.

Styret har besluttet å styrke ledelsen og organiseringen av Tromsø Ishockeyklubb ved å opprette tre driftsutvalg.

Slik begrunner styreleder Arild Hausberg den nye organiseringen av klubben:

– Styret blir lett overkjørt med detaljer fra hele organisasjonen når vi ikke har økonomi til en betalt daglig leder. For å gjøre klubbledelsen mer «hands on» enn et styre kan være, sprer vi makt og myndighet til tre driftsutvalg som tar det daglige med henhold til sport, økonomi, materiell og annen drift. Etter en innkjøring vil dette sette seg. Lagene vil jobbe selvstendig som før, men med forutsigbare rammer og grenser å forholde seg til. Dette skal kombineres med økt satsing på informasjon og kommunikasjon via nett- og Facebook-siden.

Her er foreløpig liste over medlemmene i de nye utvalgene:

Administrasjonsutvalg

Ansvar: Administrasjon, økonomi, marked/sponsorer
Epost: adm@tromsohockey.com

Medlemmer:
Espen Igesund
Gøril Bertheussen
Sigrun P Eriksen
Anne Bergum

Sportslig utvalg

Ansvar: Sportslig aktivitet og utvikling, fordeling av istid, oppfølging av lag og trenere
Epost: sport@tromsohockey.com

Medlemmer:
Stein Bjørge Olsen (leder)
Hovedtrener
Frank Olsen
Tore Seternes
Erik Johansen
Thor Harald Henriksen

Driftsutvalg

Ansvar: Bruk av ishallen, materialforvaltning, arrangementer
Epost: drift@tromsohockey.com

Medlemmer:
Carite Fønnebø
Odd Christian Hermandsen
Roger Andersen

I tillegg settes det ned et utvalg som skal jobbe for en fremtidig, ny ishall i Tromsø.

Hallutvalg

Ansvar: Jobbe for ishall nummer to i Tromsø
Epost: hall@tromsohockey.com

Medlemmer:
Jonny Ternlind
Chris Fenton
Åge Alexandersen

Samtlige styremedlemmer, foruten leder, sitter i de forskjellige utvalgene.