Referat styremøte 27. januar

Styret i Tromsø Ishockeyklubb har allerede hatt to møter i år.

Referatene fra disse møtene legges fortløpende ut på hjemmesiden, som et ledd i arbeidet med på gjøre driften av klubben mer transparent. Les referatet fra siste møte den 27. januar her.

Du finner alle referatene her.