AktueltStyret

Referat styremøtet 8. oktober

Styret i Tromsø Ishockeyklubb hadde styremøte 8. oktober, hvor blant annet fordeling av økonomisk støtte til lagene ble diskutert.

Skjermdump styrereferat

Som et ledd i arbeidet med å gjøre driften av klubben vår mer transparent, legger styret ut referat fra møtene. Referatet kan du lese her.

Referater fra tidligere styremøter finner du hvis du går inn på Dokumenter i Klubbinfo-menyen i toppen på nettsiden.