Årsmøte i Tromsø Ishockeyklubb 28. april 2021


TIHK kaller inn til årsmøte 28.04.2021 kl 1900.

Møtet vil bli avholdt fysisk på Clarion Hotel The Edge kl 19:00

Vedlagt ligger sakspapirer. Årsberetning, agenda, organisasjonsplan, revisorgodkjent regnskap og budsjett.

Mvh Styret, Tromsø Ishockeyklubb

Forslagsfrist for innsendte forslag til behandling til årsmøtet var 14. april

Kjøreplan

Årsmelding

Organisasjonsplan

Årsregnskap 2020

Resultatbudsjett 2021