Søk inkluderingsfondet

Ved sesongstart 17/18 opprettet Tromsø Ishockeyklubb et inkluderingsfond. Vi er stolte av å kunne presentere dette inn i det nye året, og ser det som en viktig utvikling av vår strategi i klubben.

Fondets formål er å gi barn og ungdom som er medlemmer av Tromsø Ishockeyklubb mulighet å delta på aktiviteter med laget sitt som en ellers ikke ville kunne deltatt på grunnet private økonomiske forhold. Det tilstrebes at fondet ved årets start er på 50.000.- Disse midlene kan benyttes til aktuelle formål i løpet av kalenderåret.

Det legges til grunn lav terskel for å kontakte fondsstyret og forvalterne dersom det er spillere som vurderes som å være behov for å benytte midlene.

Styret kan kontaktes av trenere, lagledere, foresatte, spillere selv eller andre tillitspersoner i Tromsø Ishockeyklubb. Midler kan tildeles et bredt spekter av aktiviteter. Eksempler kan være cuper, treningscamper eller sosiale tilstelninger for laget. Midler kan tildeles for å dekke utgifter i sin helhet eller dekke deler av utgiftene. Midler kan benyttes av barn og ungdommer som er medlemmer av TIHK inntil fylte 18 år.

Hvordan  søke? Les mer her