Styremedlem i Norges ishockeyforbund

Styreleder Arild Hausberg ble på Forbundstinget 9. juni valgt inn som styremedlem i Norges ishockeyforbund.

Vi er glade for at Arild Hausberg er valgt inn i styret og kan være med på å bidra til at Nord-Norge blir satt på det norske hockeykartet.

Dette var valgkomiteens innstilling:

President Tage Pettersen fra Kråkene Moss
Visepresident Lise Kvil Torgersen fra Jutul
Styremedlem Ann Kristin Martinsen fra Rosenborg
Styremedlem Boye Christiansen fra Stavanger Ishockeyklubb
Styremedlem Arild Hausberg fra Tromsø ishockeyklubb
Styremedlem/ ungdomsrepresentant Madeleine Nilsen fra Tønsberg
Ansatterepresentant Geir Thomas Olsen fra NIHF