Takk for innsatsen!

På årsmøtet ble det delt ut ros og heder til en rekke personer i klubben.

Tromsø Ishockeyklubb er drevet på frivillighet. Hvert år legger en lang rekke personer ned en formidabel innsats. Noen er hedret før, neste år vil nye bli trukket frem.

FIKK HEDER: Avtroppende styremedlem Espen Igesund, som har holdt styr på økonomien i klubben de to siste årene.

Styreleder Arild Hausberg ønsket i år å hedre følgende personer:

  • Anne Bergum (bildet over) er en sentral person for klubben, som har ansvar for medlemsregisteret vårt. En viktig oppgave som er med å drive klubben vår fremover. Denne jobben har hun gjort i mange år.
  • Josef Bucok er en kar som er med å videreutvikle spillerne våre. Han stiller opp som trener for tre lag, U14, JU16 og G04/05! Josef stiller opp der det trengs og hjelper tidvis til på damelagets treninger.
  • Trond Bakkevoll, materialforvalter for oldboys og damelaget. Trond har stilt opp i årevis med blant annet å kjøre ismaskinen, styrt tavle i sekretariatet og slipt skøyter. Han sier aldri nei.
  • Tore Seternes har i flere år vært trener for de yngste, og er med å legge grunnlaget for våre fremtidige A-lagsspillere. I tillegg dette har han vært lagleder og medlem av sportslig utvalg.
  • Alena Didriksen er  lagleder for JU18 og er en primus motor innenfor jentehockey. Hun har stålkontroll på arrangementsdrift, og stiller alltid opp med et smil.
  • Endre Dahlsveen er blant annet en pådriver og viktig hjelper for herrelaget, som kom inn til oss gjennom TSI. Han er en som får fart i sakene, noe vi setter stor pris på.
  • Espen Igesund har vært en stor ressurs for klubbens styre, han besitter mye kunnskap og tok på seg den tøffe jobben med ansvar for økonomi. Denne jobben har han utført med gullstjerne.
  • Thor Harald Henriksen er en stødig og reflektert kar, en som blir hørt. Han har gjort en glimrende jobb med klubbens hjemmeside, i tillegg til å være sentral for klubbens sportsutvalg og styremedlem.

Og som alltid retter vi en stor takk til de to familiene Fenton og Fønnebø/Johnsen som har stilt opp i flere år og gjort store innsatser for klubben. Det er vanskelig å holde styr på alt disse familiene har gjort for klubben vår.

Mvh hilsen styret v/styreleder Arild