Åpen hall

Oktober 2021 – Åpningstider for Åpen Hall:

Lørdager 11:00 – 14:00

Søndager 15:00 – 18:00
viser til Tromsø kommune sine hjemmesider for mer info.

I desember 2020 overtok Tromsø Ishockeyklubb ansvaret for å drifte Åpen hall. Ordningen ble videreført fra oktober 2021.

Mange fra klubben var med å arrangere, ungdommer fra U18 var ansvarlig for cafe, utleie av utstyr inkludert desinfisering, og hadde oppsyn med aktiviteten på isen.

For TIHK var dette svært gledelig da det var et meget positivt signal fra Tromsø kommune hvor vi befester oss som en stadig mer profesjonell klubb. Dette er en god start for videreutvikling av klubben, våre spillere og støtteapparat. Vi gleder oss over å få fortsette med denne ordningen!