Dommere

Rita Rygh er dommeransvarlig for TIHK, sammen med daglig leder administrerer de kurs for nye dommere og er organiserer samarbeid mellom dommere og Tromsø ishockey.

Rita Rygh epost: ritarygh@yahoo.no

Dommer regning/Idrettsoppgjør (IO): fra høsten 2021 er det innført nye rutiner for dommerregning gjennom Norges Idrettsforbund. Dommerregninger skal fra nå registreres i TA ( Turneringsadmin.) og sendes elektronisk gjennom IO.

Dommere  implementeres som en likeverdig del av klubben – på lik linje som spillere, trenere, ledere og foresatte i TIHK. Gjennom å endre holdninger til dommere i klubben, forbedre fasilitetene og sørge for nødvendig utstyr skal vi utvikle en dommergruppe i Tromsø  som er stor nok, stabil nok og dyktig nok til at TIHK  imøtekommer NIHFs regler om klubbenes utvikling av dommere.

Som dommer i TIHK  har du både rettigheter og forpliktelser.

Vi vil at du skal lære å lede deg selv og andre, for det kommer du til å ha stor nytte av resten av livet. Du får også benytte deg av alle klubbens fasiliteter og ressurser.

• • • • • • • • • • •

Du skal få muligheter til å utvikle deg til å bli en bra dommer og til å bli en bra kamerat.

Dette får du gjennom våre kompetente og utdannede ledere som vil veilede deg.

 Du har forpliktelser der du skal følge TIHKs retningslinjer.

 Oppfør deg respektfullt mot andre mennesker og ta helt avstand fra mobbing

 Ha disiplin nok til å følge tider og lytte til veiledere

 Skap gode vaner når det gjelder trening, hvile, kosthold og skole

 Regler og krav gjelder alle

 Vær godt forberedt før alle treninger og alle kamper

 Vis et stort hjerte for Tromsø.

 Ta vare på ditt og klubbens utstyr

 Respekter dine ledere, lagene og lagledelsene

 Medvirk aktivt for å skape et godt miljø i klubben din

 Ta ansvar for å påvirke både din idrett og ditt skolearbeid

 TIHK  vil at samtlige dommere skal være ambassadører for klubben og at alle

 dommerne skal føle seg stolte av å representere klubben

Mer info