Administration/ Organisation

Ansatte:

Daglig Leder: Carite Fønnebø mobil: 993 65 250

Sportssjef: Jimmy Komulainen mobil: 413 10 102

Administrasjonsutvalg

Ansvar: Administrasjon, økonomi, marked/sponsorer
E-post: adm@tromsohockey.com

Medlemmer:

Carite Fønnebø – økonomi, lisenser, rapportering
Jeanette Welfler – medlemsoppfølging

Sportslig utvalg

Ansvar: Sportslig aktivitet og utvikling, fordeling av istid, oppfølging av lag og trenere
E-post: sport@tromsohockey.com

Medlemmer:

Kjersti Lillevoll
Alexander Hamborgstrøm
Andrè Bøen Eriksen

Dommerutvalg

Ansvar for utdanning av dommere i klubben, oppfølgning av dommeroppgaver

E-post: dommer@tromsohockey.com

Medlemmer:

Rita Rygh
Duane Campbell
Terje Øvergård

 

Driftsutvalg

Ansvar: Bruk av ishallen, materialforvaltning, dugnader og arrangementer
E-post: drift@tromsohockey.com

Medlemmer:

Vidar Tyldum
Carite Fønnebø
Daniel Lorentzen

 

Anleggsutvalg

Ansvar: Jobbe for ishall nummer to i Tromsø
Epost: hall@tromsohockey.com

Medlemmer:
Arild Hausberg
Åge Alexandersen
John Johnsen
Frode Rinnan

Rekrutteringsutvalg

Ansvar: Rekruttering til klubben, med særlig fokus på barn og jenter.
Epost: rekrutt@tromsohockey.com

Medlemmer:

Ole Jensberg
Jeanette Welfler

 

Styret i Tromsø Ishockeyklubb

Hele styret kan kontaktes via styret@tromsohockey.com

Styreleder:
Arild Hausberg (992 45 165)

Styret:

Kjersti Lillevoll (nestleder)
Jeanette Welfler (styremedlem)
Andre Bøen Eriksen (styremedlem)
Marielle Schaal Pettersen (styremedlem)
Vidar Tyldum (styremedlem)