Organisasjon

Administrasjonsutvalg

Ansvar: Administrasjon, økonomi, marked/sponsorer
E-post: adm@tromsohockey.com

Medlemmer:
Kristin Lindqvist
John Johnsen
Anne Bergum

Sportslig utvalg

Ansvar: Sportslig aktivitet og utvikling, fordeling av istid, oppfølging av lag og trenere
E-post: sport@tromsohockey.com

Medlemmer:
Hugo Jakobsen
Chris Steel
Jeanette Hammer Andersen
Tore Trondsen
Odd Christian Hermandsen

Dommerutvalg

Ansvar: Utdanning av dommere i klubben, bestilling av dommere til kamper.
E-post: dommer@tromsohockey.com

Medlemmer:
Duane Campell
Sanna Filpus Øvervoll
Carite Fønnebø

Driftsutvalg

Ansvar: Bruk av ishallen, materialforvaltning, dugnader og arrangementer
E-post: drift@tromsohockey.com

Medlemmer:
Carite Fønnebø
Helge Mortensen
Hege Skogstad Bernsten

Annleggsutvalg

Ansvar: Jobbe for ishall nummer to i Tromsø
Epost: hall@tromsohockey.com

Medlemmer:
Jonny Ternlind
Chris Fenton
Åge Alexandersen
Sigrunn Eriksen

Rekrutteringsutvalg

Anvar: Rekruttering til klubben, med særlig fokus på barn og jenter.
Epost: rekrutt@tromsohockey.com

Medlemmer:
John Johnson
Sigrun Eriksen
Bjørn-Olav Brandsdal

Styret i Tromsø Ishockeyklubb

Hele styret kan kontaktes via styret@tromsohockey.com

Styreleder:
Arild Hausberg
styreleder@tromsohockey.com

Nestleder:
Kari Lydersen
karilydersen@hotmail.com

Styremedlemmer:

Hugo Jakobsen
hugo.jakobsen@hotmail.com

Sigrun Eriksen
sigrunpe@msn.com

Carite Fønnebø
carite@solid.as

Kristin Lindquist
quislind@gmail.com

Varamedlemmer:

Jonny Ternlind
jit.imp@online.no

Anna Thorsen
anna_040983@hotmail.com