Organisasjon

Administrasjonsutvalg

Ansvar: Administrasjon, økonomi, marked/sponsorer
E-post: adm@tromsohockey.com

Medlemmer:
Erik Andreas Vatland Johnsen
vakant
vakant

Sportslig utvalg

Ansvar: Sportslig aktivitet og utvikling, fordeling av istid, oppfølging av lag og trenere
E-post: sport@tromsohockey.com

Medlemmer:
Ingvild Gulestø Grunnvåg
Chris Steele

Nathan Morry
Jeanette Hammer Andersen
Odd Christian Hermandsen

Vakant

Dommerutvalg

Ansvar: Utdanning av dommere i klubben, bestilling av dommere til kamper.
E-post: dommer@tromsohockey.com

Medlemmer:
Duane Campell
Sanna Filpus Øvervoll
Gro Hauglid

Driftsutvalg

Ansvar: Bruk av ishallen, materialforvaltning, dugnader og arrangementer
E-post: drift@tromsohockey.com

Medlemmer:
Carite Fønnebø
Helge Mortensen
Hege Skogstad Bernsten

Annleggsutvalg

Ansvar: Jobbe for ishall nummer to i Tromsø
Epost: hall@tromsohockey.com

Medlemmer:
Vakant
Åge Alexandersen
Sigrunn Eriksen

Rekrutteringsutvalg

Anvar: Rekruttering til klubben, med særlig fokus på barn og jenter.
Epost: rekrutt@tromsohockey.com

Medlemmer:
John Johnson
Sigrun Eriksen
Bjørn Olav Brandsdal

Styret i Tromsø Ishockeyklubb

Hele styret kan kontaktes via styret@tromsohockey.com

Styreleder:
Arild Hausberg (992 45 165)
arildhaus@gmail.com

Bjørn Olav Brandsdal (nestleder, 916 74 809)

Ingvild Gulestø Grunnvåg (styremedlem)

Carite Fønnebø (styremedlem)

Kim Rainer Eriksen (styremedlem)

Eirik Evensen (vara)

Gro Hauglid (vara)