Organisasjon

Administrasjonsutvalg

Ansvar: Administrasjon, økonomi, marked/sponsorer
E-post: adm@tromsohockey.com

Medlemmer:
Erik Andreas Vatland Johnsen – økonomimedarbeider
Carite Fønnebø – økonomi, lisenser, rapportering
Jeanette Welfler – medlemsoppfølging

Sportslig utvalg

Ansvar: Sportslig aktivitet og utvikling, fordeling av istid, oppfølging av lag og trenere
E-post: sport@tromsohockey.com

Medlemmer:
Terje Øvergård, leder
Chris Steele
Jeanette H. Andersen
Ingvild Gulestø Grunnvåg
Erik Johansen 

Dommerutvalg

Ansvar: Utdanning av dommere i klubben, bestilling av dommere til kamper.
E-post: dommer@tromsohockey.com

Medlemmer:
Kontaktperson: Carite Fønnebø mobil: 993 65 250, epost: carite@solid.as
Tora Langøy

Driftsutvalg

Ansvar: Bruk av ishallen, materialforvaltning, dugnader og arrangementer
E-post: drift@tromsohockey.com

Medlemmer:
Helena Roos
Ole Jensberg – hovedmaterialforvalter
Carite Fønnebø
 

Anleggsutvalg

Ansvar: Jobbe for ishall nummer to i Tromsø
Epost: hall@tromsohockey.com

Medlemmer:
Arild Hausberg
Åge Alexandersen
John Johnsen
Frode Rinnan

Rekrutteringsutvalg

Anvar: Rekruttering til klubben, med særlig fokus på barn og jenter.
Epost: rekrutt@tromsohockey.com

Medlemmer:
Ole Jensberg
Chris Fenton
Jeanette Welfler
Erik Johansen

Styret i Tromsø Ishockeyklubb

Hele styret kan kontaktes via styret@tromsohockey.com

Styreleder:
Arild Hausberg (992 45 165)

Carite Fønnebø (nestleder)
Ole Jensberg (styremedlem)
Erik Johansen (styremedlem)
Helena Roos (styremedlem)
Jeanette Welfler (styremedlem)
Ingvild Gulestø Grunnvåg (vara)
Tora Langøy (vara)