Retningslinjer for bruk av sosiale medier i Tromsø ishockeyklubb

Tromsø ishockey (TIHK) hjemmeside: https://www.tromsohockey.com/ er klubbens offisielle hjemmeside. Her ligger all informasjon om klubben. Referat, info om retningslinjer, treningstider og ansvarlige tillitsvalgte skal finnes tilgjengelig her. Webansvarlig er Helena Roos (2021-2022).

Aktuell informasjon oppdateres fortløpende. Etter årsmøte skal all kontaktinformasjon oppdateres.

Styret ønsker at kommunikasjon foregår via e-post til respektive utvalg; adm@tromsohockey.com, drift@tromsohockey.com , info@tromsohockey.com og sport@tromsohockey.com

TIHK har valgt å bruke SPOND https://spond.com/welcome for å opprette arrangement, treninger, kamper og formidle informasjon til  foreldre. Lagledere og støtteapparat er administrator for hvert enkelt lag.  SPOND brukes også til avstemminger, innlegg, oppmøteregistrering for smitteoppsporing, og sikrer at alle er invitert inn til arrangement. Som medlem blir man invitert inn av administrator med kode til sin gruppe. Appen https://spond.com/welcome/ lastes ned, bruk kode eller få invitasjon via e-post.

TIHK har opprettet kommunikasjonskanaler med hvert lag på Facebook, https://www.facebook.com/samt med de forskjellige gruppene Lagleder, Sekretariat og Materialforvaltere. Kun tillitsvalgt skal være administrator for gruppene. Informasjonen som legges ut skal være aktuell, med korrekt språkbruk. Styreleder, gruppeleder og webansvarlig skal ha tilgang til alle Fb-sider / lags-sider som er opprettet og brukes av TIHK. Foresatte kan ha egne grupper for mer privat informasjon om for eksempel dugnader – lagleder er administrator. En skal aldri ha diskusjoner om barn, prestasjoner eller resultater på disse sider.

Facebook (Fb) har egne retningslinjer og fjerner blant annet:

  • Hatefulle ytringer og trusler mot enkeltpersoner eller grupper
  • Ytringer om selvskading eller grov vold
  • Falske profiler og profiler for grupper som fremmer terrorisme
  • Pornografi, nakenbilder

Ungdomslagene kan ha egen messenger gruppe for info til hverandre på reiser mm. Lagleder og trener skal også være med i gruppen for å følge med på språkbruk, samt påse at alle er inkludert. De som ikke er på messenger må også få informasjon.

Nettvettregler: Bilder og tekst skal ikke inneholde elementer av ironi, rasisme, pornografi, mobbing og/eller usaklige negative kommentarer. Respekter alltid opphavsrettigheter (man kan ikke fritt publisere bilder man finner gjennom f.eks. Google søk). Administratorer for både åpne, og lukkede, grupper på sosiale medier må være bevisst retningslinjene for publisering av innhold og bilder.  Sosiale medier kan være en arena for mobbing.

Trenere og øvrige personer med tillitsverv i klubben skal være bevisst og ha respekt for sin rolle som tillitsperson i idrettslaget. Trenere og øvrige tillitspersoner er ansvarlig for at relasjon til utøvere er  profesjonell og holdes på et trener – utøver nivå.

En representant fra styret/drift/adm/sport skal ha administratortilgang til alle grupper for å påse at klubbens regler følges, informasjon deles, og at brudd på retningslinjer ikke finner sted. Dersom innlegg bestrider reglene for TIHK eller Fb, har administrator fullmakt til å slette innlegg på klubbenes Fb-sider. Uenigheter med ledelse eller innad i gruppen skal ikke løses på Fb, eller annen sosial media, det tas på møte sammen. Ved behov for møte, hvor det ikke er mulig med fysisk oppmøte, skal lagleder organisere Teams møte.

Instagram https://www.instagram.com/tromsohockey/

Særlig forsiktighet bør utvises ved kommunikasjon som i hovedsak dreier seg om deling av bilder, derfor bør man være ekstra varsom med kontakt via Instagram, eller andre medier hvor bildeutveksling er det sentrale.

Ifølge tjenestens bruksbetingelser, er det ikke tillatt å publisere:

  • Bilder av nakne eller delvis nakne personer
  • Bilder med innhold av voldelig, diskriminerende, ulovlig, krenkende, hatefull, pornografisk eller seksuell karakter
  • Privat eller konfidensiell informasjon
  • Bilder som er tatt uten samtykke, eller andres åndsverk.

Snapchat, er en mobilapplikasjon for deling av foto og video. Etter valgt tidsgrense vil bildet eller videoen bli slettet fra mottakerens enhet og selskapets servere. Aldersgrense er 13 år.  Snapchat er ikke en offisiell arena for TIHK,  foresatte bes følge med på ungdommens bruk, og at alle får være med på grupper som er koblet til TIHK. https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/tromsogfinnmark/nyheter/arkiv-finnmark/foreldre-og-trenere-ma-vare-mer-kritiske-til-hva-de-legger-ut-pa-sosiale-medier/

https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barn-unge/bilder-av-barn-pa-nett/sett-deg-inn-i-reglene/

Bilder av barn og unge.

Hovedregelen er at du alltid skal be om samtykke fra alle som direkte eller indirekte kan gjenkjennes på et bilde før det publiseres. Dersom du ikke tar bildene i privat regi, men som ansatt ved skole, barnehage, fritidsaktivitet eller lignende, må du ha tillatelse også før bildet blir tatt.

Lagledere må innhente samtykke fra alle spillere som skal spille i norsk serie før sesongstart. Dette pga avtale som NIHF har med amedia. Om en spiller på et lag ikke ønsker å gi samtykke kan ingen kamper på dette laget streames.

Samtykkeskjema NIHF:

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/2aca1931def74a5a8433dfd3b48cc875/samtykkeerklaring-publisering-bilde-og-film-av-barn.pdf

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-78mxfKd-2VeKjmYw6JSsSdt_em5OFiC

SPONSORER:

TIHK har til enhver tid hovedsponsorer som finansierer mye av klubbens aktivitet. Disse skal ha god synlighet på all klubb bekledning. Alle lag skal alltid representere disse når de opptrer på vegne av klubben. De skal ligge først i tags på SOME.

Alle klubbens aktiviteter og arrangement for breddeavdelingen er i regi av Tromsø Ishockeyklubb, og TIHK skal ligge som arrangør.

I tillegg skal sponsorer ha generell synlighet på sosiale medier. De skal “tagges” når lagene reiser og har aktivitet slik at de får uttelling for sitt bidrag.

Pr sesongen 22/23 er disse:

Avskjerming AS

Ishavskraft

Sparebank 1 Nord Norge

Bambusa 2021- 2024

Opprettet nov 2020-revidert februar 22

Vedtatt av styret