Dokumenter

Innspill Kommunedelplan 2018

Organisasjonsplan_TIHK_godkjent årsmøtet

Styrereferater:

Møte 3. januar 2018

Møte 25. januar 2018

Møte 22. februar 2018

Møte 15. mars 2018

Møte 24.april 2018

Møte 30.mai 2018

Møte 15.august 2018

Møte 10. Sept 2018

Møte 24. Sept 2018

Møte 28. nov 2018

Møte 12.mars 2019

Møte 21.mars 2019

Møte 02.mai 2019

Møte 4.juni 2019

Møte 21.august 2019

Møte 24.september 2019

Møte 22.oktober 2019

Møte 26.november 2019

Møte 14.januar 2020

Møte 04.februar 2020

Møte 09.mars 2020

Møte 24.april 2020

Møte 06.mai 2020

Møte 17. juni 2020

Møte 20.august 2020

Møte 01. oktober 2020

Møte 29. oktober 2020 

Møte 26. november 2020

Møte 06. januar 2021

Møte 04. februar 2021

Møte 03. mars 2021

Møte 11.mai 2021

Styremøte 4. august 2021

Møte 1.september 2021

Referat 04.10.2021

Referat 27.10.2021

Referat 24.11.2021

Referat 26.01.22

Referat-20.04.22 (1)

Referat 08.06.22

Referat TIHK 31.08.22

Referat 280922 TIHK

Referat 261022 TIHK

Referat 301122 TIHK

 

Årsmeldinger:

Årsmelding 2016

Årsmelding 2017

Årsmelding 2018

Årsmelding 2019

Årsmelding 2020

Årsmelding 2021

Årsmøter:

Protokoll årsmøtet  2014

Protokoll årsmøtet 2015

Protokoll årsmøtet  2016

Protokoll årsmøtet 2017

Protokoll årsmøtet 2018

Protokoll årsmøte 2019

Vedlegg til protokoll årsmøte 2019 (innstillinger og saksliste)

Protokoll årsmøte 2020

Protokoll årsmøte 2021

Lover/vedtekter:

Lovnorm for Tromsø Ishockeyklubb, godkjent av Troms Idrettskrets

Her kan du laste ned klubblogoen til Tromsø Hockey:

Klubblogo svart-hvitt (jpeg)

Klubblogo svart-hvitt (pdf)

Klubblogo farger (jpg)

Klubblogo farger (pdf)

Infobrosjyrer og faktaark:

Infobrosjyre Tromsø Ishockeyklubb

Timelister og refusjonskjema: