Dokumenter

Styrereferater

Innspill Kommunedelplan 2018

Organisasjonsplan_TIHK_godkjent årsmøtet

Årsmeldinger:

Årsmelding 2016

Årsmelding 2017

Årsmelding 2018

Årsmelding 2019

Årsmelding 2020

Årsmelding 2021

Årsmelding 2022

Årsmøter:

Protokoll årsmøtet  2014

Protokoll årsmøtet 2015

Protokoll årsmøtet  2016

Protokoll årsmøtet 2017

Protokoll årsmøtet 2018

Protokoll årsmøte 2019

Vedlegg til protokoll årsmøte 2019 (innstillinger og saksliste)

Protokoll årsmøte 2020

Protokoll årsmøte 2021

Lover/vedtekter:

Lovnorm for Tromsø Ishockeyklubb, godkjent av Troms Idrettskrets

Her kan du laste ned klubblogoen til Tromsø Hockey:

Klubblogo svart-hvitt (jpeg)

Klubblogo svart-hvitt (pdf)

Klubblogo farger (jpg)

Klubblogo farger (pdf)

Infobrosjyrer og faktaark:

Infobrosjyre Tromsø Ishockeyklubb

Timelister og refusjonskjema: