Medlemsskap og treningsavgift

For å spille ishockey eller være tillitsvalgt i Tromsø Ishockeyklubb må man være medlem og det er en forutsetning at man har betalt de nødvendige avgifter (medlemsavgift) til klubben når man starter.

Med tillitsvalgt menes trenere, lagledere, økonomiansvarlige og reiseansvarlige.

Aktive spillere må i tillegg betale aktivitetsavgift. Medlems- og aktivitetsavgift er nødvendig for å drifte klubben. Inntektene går blant annet med til å dekke nødvendig utstyr, påmeldingsavgifter, reisekostnader, dommere, treningsutgifter, isleie, etc. Det er mulig å avtale gratis treninger (maks tre) før man bestemmer seg. Dette gjøres med trener.

Meld dere inn klubben via SPOND CLUB

Ta kontakt med lagleder for respektivt lag å bli ført opp på riktig lag. De første tre treningene er gratis, deretter må treningsavgift betales. 

Medlemskontingenter per år:
Medlemsavgift er 300kr. Familiemedlemskap er 500kr opp til 5 familiemedlemmer (foreldre+ barn). Ved 6 eller flere i samme familie vil kontigenten øke med 100 kr per person. 2% av medlemskontingenten går til inkluderingsfondet. 

Treningsavgift pr semester gjeldende for 2023/2024:

  • Get Skøyte og Hockeyskole: 800 kr GRATIS takket være ZuccarellostiftelsenXXL og EliteHockey Ligaen som har sørget for at treningsavgift og utstyr er dekket for 2024! 
  • U8, U9, U10, U11: 1 545 kr (3 545 kr ved fritak for dugnader i klubbregi)
  • U12, U13: 2 045 kr (4 045 kr ved fritak for dugnader i klubbregi)
  • U14, U15, U16, JU17, U18: 2 345  kr (5 345 kr ved fritak for dugnader i klubbregi)
  • U20 og eldre: 2 545 kr (5545 kr ved fritak for dugnader i klubbregi)
  • Herre A-lag og Dame A-lag 1500 kr
  • Studenter (ved fremvist studentbevis tilknyttet høyere utdanning): 1 500 kr
  • HFO: 500 kr pr semester
  • PRØVETIMER: Dette koster 100kr i medlemsavgift på alle lag. Om man velger å begynne vil resten faktureres sammen med treningsavgift.

Søskenrabatt
Klubben tilbyr søskenrabatt for spillere under 18 år. Eldste spiller betaler full aktivitetsavgift, mens søsken betaler halv aktivitetsavgift. Alle betaler full medlemsavgift (kontingent).

Medlemskap og treningsavgift skal betales innen forfall. Betales ikke avgiftene vil dette resultere i treningsnekt på is. Etter 2 purringer går regningen til inkasso, 

Fakturering
Faktura på treningsavgift skjer via minidrett 1. august og 1. januar
Faktura på medlemskap skjer via minidrett 1. gang i året (januar).

Klubben registrerer og fakturerer fortløpende ved nyregistreringer.

Studenter: Studentbevis må vær sendt inn før fakturerings datoene ovenfor for å motta rabatten.

Utmelding/oppsigelse av medlemskap eller spørsmål:

Medlemmer er selv ansvarlig for å melde seg ut av klubben via SPOND CLUB om man ønsker å avslutte medlemskapet. I tillegg ønskes det skriftlig utmelding/oppsigelse  sendt til adm@tromsohockey.com.

Frister for utmelding er: 1. august i høstsesongen og før 1. januar i vårsesongen. Uten skriftlig oppsigelse vil man bli fakturert for hele semesteret.

Etter 15. november er det halv treningsavgift, gjelder kun om du er ny eller har vært ute fra klubben siste året. 

Forpliktelser
Som medlem av Tromsø Ishockeyklubb er spilleren forpliktet å følge de regler og retningslinjer som klubben vedtar.

Vi ønsker alle nye spillere velkommen til Tromsø Ishockeyklubb!