Politiattest

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Les mer her.

Info om hvordan du skaffer deg politiattest finner du her: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Politiattestansvarlig i klubben: Hugo Jakobsen: hugo.jakobsen@hotmail.com