Klubblege

Styret i klubben inngikk i 2021 en avtale med medlem, og lege, Birger Flønæs, om å ivareta funksjoner som en klubblege vil normalt ha i et idrettslag som vårt. Dette er en, som for oss alle i TIHK, en fritids- og delvis dugnadspreget oppgave. Fra september 2022 er denne oppgaven ikke tilsatt. TIHK ser nå etter om noen forelder /utøver kan være interessert i denne oppgaven.

Funksjoner som bør ivaretas av helsekyndig person, frivillig fra lag:

Opplistingen over her behøver ikke være uttømmende. Nye funksjoner kan ved enighet mellom partene, tillegges fortløpende. Dette gjelder også presiseringer eller justeringer av eksisterende opplistede funksjoner. Erfaring fremover vil gi det beste grunnlag for optimale beskrivelser. Noen oppgaver vil trolig heller ikke favnes direkte i avtalen, ettersom uforutsette ting skjer som kan påkalle klubblegens assistanse.

Kontakt klubblege på følgende e-postadresse: klubblege@tromsohockey.com