Klubblege

Styret i klubben har inngått en avtale med medlem, og lege, Birger Flønæs, om å ivareta funksjoner som en klubblege vil normalt ha i et idrettslag som vårt. Dette er en, som for oss alle i TIHK, en fritids- og delvis dugnadspreget oppgave.

Av de funksjoner vi ser skal favnes av avtalen, kan her refereres:

Opplistingen over her behøver ikke være uttømmende. Nye funksjoner kan ved enighet mellom partene, tillegges fortløpende. Dette gjelder også presiseringer eller justeringer av eksisterende opplistede funksjoner. Erfaring fremover vil gi det beste grunnlag for optimale beskrivelser. Noen oppgaver vil trolig heller ikke favnes direkte i avtalen, ettersom uforutsette ting skjer som kan påkalle klubblegens assistanse.

Kontakt klubblege på følgende e-postadresse: klubblege@tromsohockey.com

Styret håper dette vil bli et viktig steg i vår klubbutvikling, og til god nytte for alle aktive medlemmer.