Velkommen til klubben!

Kjære hockeyforeldre!Tromsø Hockey Logo

Først av alt: Takk for at dere velger ishockey som aktivitet og Tromsø Ishockeyklubb som idrettslag for barnet eller barna dine!

Men hva har dere i vente? Og hva skal dere og barna forvente? Hva innebærer det å ha barn i Tromsø Ishockeyklubb?

Vi skal prøve å gi noen svar. «Hockeymums» – hockeymammaer – er et velkjent begrep i USA og Canada. Vi kan med en gang slå fast at hockeyforeldre ikke er helt som andre foreldre. Uten dere hadde ikke ishockey eller Tromsø Ishockeyklubb eksistert!

Breddeklubb for barn og unge

Aktivitetsguide på flere språk

Vi skal være en trygg og inspirerende klubb for barn og unge. Her skal alle ha det gøy, og få anledning til å utfolde sine talenter og utvikle seg som hockeyspillere på egne premisser.

Tromsø Ishockeyklubb er organisert under Norges Hockeyforbund og Norges Idrettsforbund. Det vil si at i retter oss etter de prinsipper, lover og regler som gjelder for idrettslag i Norge. Vi er en breddeklubb for barn og unge. Det vil si at vi skal være åpne for alle som vil spille ishockey, og alle skal få like muligheter til utvikling og spilletid. Vi har adoptert fullt og helt idrettens bestemmelser for barneidrett.

Ishockey er en liten idrett i Norge, enda mindre i Nord-Norge, og vi har derfor ingen spillere å miste. Vår ambisjon er derfor å legge til rette for et sportslig breddetilbud helt opp til seniornivå. Flest mulig – lengst mulig – best mulig.

Hva innebærer det å være hockeyforeldre?

For det første masse godt humør og treningsiver på vegne av barna. Ishockey krever mange ferdigheter som skal utvikles samtidig, både individuelt og lagmessig, og ikke minst sosialt.

Ishockey er en ganske krevende idrett når det gjelder apparatet rundt lagene. Det er mange enkeltoppgaver som må løses, men som hver for seg ikke tar så mye tid. Vi håper derfor at flest mulig foreldre er med og hjelper laglederne med ulike funksjoner i forbindelse med kamper og trening.

Sikkerhet og oppførsel – felles holdninger

Ishockey er en sikker idrett, men dette forutsetter at reglene for oppførsel og sikkerhetsutstyr følges. Innen ishockey er det nulltoleranse for farefullt spill og uønsket adferd, fordi dette kan føre til alvorlige situasjoner. Samtidig er også hockey svært utviklende for selvdisiplin og god adferd hos barn og unge. Vi vil prøve å lære de unge å takle motgang konstruktivt, og ta det ut i enda bedre prestasjoner sportslig sett, men dette forutsetter lojalitet og samarbeid også fra dere foreldre. Dette innebærer blant annet å støtte dommere, trenere og lagledere i deres arbeid, og hjelpe barna til å takle frustrasjon og forstå dommeravgjørelser.

Ishockey ser ut som en «tøff» idrett utad, men internt i lagene, i klubben og mellom klubbene er vi en stor familie som skal trives sammen og støtte hverandre. Lykkes vi med det, har barna venner og et nettverk for livet.

Hvilke krav kan og bør dere stille til klubben?

I tillegg til at klubben skal være et trygt og flott sted for barna dine, og drives av frivillige etter gode breddeidrettsprinsipper, ønsker vi å være en så veldrevet klubb som mulig. Vi skal planlegge i god tid. Vi skal gi dere foreldre god og korrekt informasjon, ha foreldremøter, og ta initiativ til sosiale sammenkomster i tillegg til den sportslige aktiviteten.

Ishockey er ingen billig idrett. Siden hockeyidretten i Nord-Norge er liten, må vi ofte reise langt for å spille kamper og delta på turneringer. Vi jobber for å holde nede foreldreandelen på reiser og aktivitet, slik at flest mulig har mulighet til å delta. For å få dette til må alle foreldre bidra til at klubben får inntekter, gjennom dugnader, salg og sponsorer.

Vi kan love dere at dere får igjen for innsatsen – med renter – i form av samhold, entusiasme og hockeyglede!

Nyttige lenker:

Retningslinjer for barn -og ungdomshockey

Kampreglement

Ishockeyregler

Finn din hockeyskole