Trenere

Treneren har ansvaret for det sportslige opplegget og skal forberede og gjennomføre treningene. Treningsopplegget skal omfatte alle gruppens spillere. Treneren skal også lede laget under kamp. Det forventes at trenere skaffer seg kompetanse og tar trenerutdanning. For lagene som består av spillere mellom 7 – 12 år er klubben avhengig av foresatte til treneroppgaven. For lagene i alderen 12+ etterstrebes trenere som innehar utdanning på tilpasset nivå.

Treneren skal utvikle laget med hensyn til korrekt sportslig adferd, god disiplin og positiv lagånd.

Treneren forventes å sette seg inn i reglene for barne- og ungdomsidrett, og følger både disse og klubbens egne retningslinjer. Etter hvert som trenere er kommet i gang med treningene ønsker klubben at de tar et aktivitetslederkurs. Må også være innstilt på å utvide sin trenerkompetanse med ytterligere utdanning. Klubben betaler kursavgift, mot kontrakt og avtale om bindningstid.

Trenerne i Tromsø Ishockeyklubb skal samarbeide tett med hovedtrener og sportslig utvalg.

Alle trenere og lagledere skal levere inn politiattest til TIHK.

Hovedtrener: Jimmy Komulainen

Nettsider: 

Jentehockey
Coaches Corner
Barneidrettsbestemmelser

Norsk ishockey