Trenere

Treneren har ansvaret for det sportslige opplegget og skal forberede og gjennomføre treningene. Treningsopplegget skal omfatte alle gruppens spillere. Treneren skal også lede laget under kamp. Det forventes at trenere skaffer seg kompetanse og tar trenerutdanning. For lagene som består av spillere mellom 7 – 12 år er vi avhengig av foresatte til treneroppgaven. For lagene i alderen 12+ ønsker vi i utgangspunktet ikke foreldretrenere.

Trener skal utvikle laget med hensyn til korrekt sportslig adferd, god disiplin og positiv lagånd.

Trenere forventes å sette seg inn i reglene for barne- og ungdomsidrett, og følger både disse og klubbens egne retningslinjer. Husk at det er små barn du har med å gjøre. Ikke forvent at alle forstår hva du mener. Bruk enkle ord til å forklare, vær tålmodig, og ikke fokuser på resultater. Etter hvert som dere har kommet i gang med treningene ønsker klubben at du tar et aktivitetslederkurs. Etter hvert må du også kunne være innstilt på å utvide din trenerkompetanse med ytterligere utdanning. Klubben betaler kursavgift.

Trenerne i Tromsø Ishockeyklubb skal samarbeide tett med hovedtrener og sportslig utvalg.

Hovedtrener 2020/2021: Chris Steele – mobil: 93 26 95 13 – epost: stim8ed@gmail.com

Nettsider: 

Jentehockey
Coaches Corner
Barneidrettsbestemmelser

Norsk ishockey