Søk inkluderingsfondet

Fondets formål er å gi barn og ungdom som er medlemmer av Tromsø Ishockeyklubb mulighet å delta på aktiviteter med laget eller ellers i klubb aktiviteter som en ellers ikke ville kunne deltatt på, grunnet private økonomiske forhold. Eksempler kan være cuper, treningscamper eller sosiale tilstelninger for laget. Midler kan tildeles for å dekke utgifter i sin helhet eller dekke deler av utgiftene. Det kan også søkes støtte til utstyr. Midler kan benyttes av barn og ungdommer som er medlemmer av TIHK inntil fylte 18 år.

Hvem kan søke? Barn og ungdommer som er medlemmer av TIHK under 18 år. Trenere, lagledere, foresatte av spillere eller andre tillitspersoner i Tromsø Ishockeyklubb kan søke på vegne av personen. Midlene kan tildeles til et bredt spekter av aktiviteter.

Hvordan søke? Send en e-post til inkludert@tromsohockey.com med en kort beskrivelse av hvem som søker, hva du søker til, alder og søknadssum.

Søknader blir behandlet forløpende, svarfrist innen en måned.

Spørsmål om fondet og søknader kan rettes til inkludert@tromsohockey.com.

Vedtekter for inkluderingsfondet: Last ned her