Aktuelt

Innkalling til årsmøte 21. mars 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i TIHK. 

Årsmøtet avholdes 21. mars 2024 klokken 18:00 i Fløyahallen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 7. mars 2024 til styret@tromsohockey.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på tromsohockey.com og vil sendes via spond.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av TIHK  i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tromsø Ishockeyklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., TIHKs vedtekter/lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder kontaktes på +47 99365250 eller carite@tromsohockey.com.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret, TIHK