Åpen Hall

TIHK drifter Åpen Hall. .

Åpent lørdag kl 11-14:00 og søndag kl. 15-18:00. Siste gang for sesongen 24/4- isen tas bort 1/5

Vi anbefaler alle å bruke garderobene for å skifte- garderobe 1 og 2 er åpen

Vi leier ut skøyter, hjelm, utstyr, og sliper skøyter. I caféen selges vaffel, kaffe, bagetter og pølse.