Foreldrevettregler

hockeyskole-Tromsø Ishockeyklubb drives av frivillige. Foreldrene er ved siden av spillerne klubbens viktigste ressurs, både når det gjelder gjennomføringen av kamper, turneringer, reiser og andre arrangementer. Klubben har foreløpig ikke økonomi til å lønne en daglig leder. Inntil videre stiller samtlige – foruten hovedtrener – opp på frivillig basis, både trenere, lagledere, materialforvaltere, styremedlemmer, utvalgsmedlemmer, dugnadsansvarlige etc.

Som forelder bør du reflektere over dette før du retter kritikk mot noe eller noen. Tromsø Ishockeyklubb skal på samme tid være et idrettslag med stor takhøyde. Har du konstruktive innspill og forslag til endringer eller forbedringer, ta kontakt med lag- eller klubbledelse direkte.

Ønsker du å bidra i klubben, ta kontakt med ditt lags lagleder. Dette gjelder også hvis du har tips om sponsing eller dugnadsarbeid.

Foreldrevettregler
Foreldrevettreglene gir mange gode tips om hvordan foreldre, ved å gå foran som gode eksempler, kan være med å skape et godt miljø i klubben. Din interesse og tilstedeværelse betyr mye for barn og unge, og likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i ishockeymiljøet, ikke bare spillerne.

Tromsø Ishockeyklubb ønsker at alle foreldre i klubben skal gjøre seg kjent med og følge disse grunnleggende reglene:

 • Gi oppmuntring og hei på alle spillere – ikke bare dine kjente (den gyldne regel).
 • Unngå å kritisere spill og spillere så andre hører det.
 • Respekter treneres bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser.
 • Dommeren prøver også å gjøre sitt beste – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser.
 • Vær vennlig mot foreldrene til det motsatte laget før, under og etter en kamp.
 • Støtt opp under aktiviteter til andre lag i din klubb eller serie.
 • Ikke opphold deg i spillerboksen eller ved glasset.
 • Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt.
 • Resultatet må ikke bli for viktig – den enkeltes spillers mestring har også stor betydning.
 • Stimuler til deltakelse uten noen form for press.
 • Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner.
 • Delta på dugnader, betal treningsavgifter, kontingent og egenandeler innen fastsatte frister.

Andre tips:

Støtt ditt barn: Forskning viser at flertallet av barn deltar i organisert idrett først og fremst for å ha det gøy. Barn tenker ikke på NHL når de er 11 år gamle, selv om noen foreldre gjør det. La dem ha det gøy og ikke lev dine drømmer gjennom dem.

På bilturen hjem: Ikke spør millioner av spørsmål etter kampen i bilen. Ikke kritiser hvordan de spilte eller rakk ned på lagkamerater. La dem snakke og la dem si hva de tenker. Svar med “javel, akkurat” el.l. Hvis du vil spørre om noe, spør om de hadde det gøy.

Støtt treneren: Flertallet av trenerne er frivillige som bruker sin fritid på dette. Noen er mer kvalifiserte enn andre. Noen er bedre å kommunisere enn andre. Hvis du uttrykker tvil om trenerens beslutninger eller kompetanse foran ditt barn, er det eneste du gjør å undergrave ditt barns opplevelse.

Ha respekt for dommeren: Hvis det hadde vært lett å dømme, kunne alle ha gjort det. Men de fleste kan eller vil ikke. Dommerne kan høre deg. De gjør sitt beste. De gjør feil, akkurat som trenere eller spillere kan gjøre.

Oppfør deg blant andre foreldre og på tribunen generelt. Det er flaut for barna at foreldre roper og kjefter. De fleste barn liker ikke at foreldrene kritiserer andre spillere.

Les gjerne også: Foreldreregler.pdf